Es Saig de Manacor

Blog del Centre d'Informació Jove de l'Ajuntament de Manacor. Agenda sobre educació, oci i cultura. Informació jove


Convocatòria selecció de grups circuit de música jove 2006

infojovemanacor | 31 Gener, 2006 11:17

Què és el circuit de música jove?

És una borsa de grups de música que es crea amb l'objectiu de facilitat que aquests puguin fer concerts per Mallorca.

Aquesta borsa es dóna a conèixer, mitjançant un CD que conté un tema de cada grup, a totes les entitats que poden programar concerts(ajuntaments i associacions).

Les entitats que ho desitgen organitzen concerts i el Conselll de Mallorca subvenciona part d'aquesta actuació( un 50% o menys, d'acord amb el nombre d'habitatnts del municipi on es fa l'actuació, com menys habitants del munici on es fa l'actuació, com menys habitants més subvenció). Els grups sempre cobren el seu caixet.

Qui es pot presentar al circuit?

Tots els grups o els solistes residents a l'illa de Mallorca. L'edat màxima dels participants és de 30 anys. En el cas dels grups, l'edat mitjana no pot sobrepassar els 30 anys.

Què cal fer per formar part del circuit?

Els grups interessats han de lliurar la següent documentació a la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca o a qualsevol terminal del Registre general del Consell de Mallorca abans del 20 dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB:

 • Full d'inscripció, que podeu retallar d'aquest fulletó
 • Fotocòpia del NIF dels components del grup
 • Currículum del grup o del solista (actuacions i tipus de música, anys d'experiència, maquetes o CD enregistrats i fotografia)
 • Demo (en format CD)
 • Quantitat que es vol cobrar per actuació, amb imposts inclosos, excepte els equips de llum i so. La quantitat màxima ha de ser 1200 R.
 • Model d'autorització per l'enregistrament del CD signat, el podeu trobar en aquest mateix full.

Més informació

Direcció Insular de Joventut del Consell  de Mallorca

Plaça de l'hospital,4

Tel. 971 219 617

www.conselldemallorca.net

Poreu recollir l'autorització i la sol·licitut del Circuit de Música Jove 2006 al Centre d'Informació Jove de Manacor

C/ d'en Muntaner, 12

Tel. 971 84 91 29


Exposició Toni Bennasar

infojovemanacor | 30 Gener, 2006 09:33

Toni Bennasar. Estudi d' Art.

De l'11 al 28 de febrer de 2006

Concert - inauguració

11 de febrer a les 20h

Pedro Granados (tenor) - Tony Anthony (piano)

Programa

 1. La mamma
 2. Por ti volare
 3. Love story
 4. Matinatta
 5. Torna a Surriento
 6. O quam amábilis
 7. Ave Maria
 8. La Paloma
 9. All of me
 10. Islamia
 11. Aranjuez


Fundació Trobada

Horar de visita:

de dilluns a dijous de 8 a 15 h

Passeig Ferrocarril, 14 · Tel.971 55 13 56 · 07500 Manacor

80 aniversari del Museu d'Història de Manacor

infojovemanacor | 27 Gener, 2006 10:45

Ja fa 80 anys que fem història

4 de febrer a 2 d' abril de 2006

Conferències:

 • Dia  23 de febrer, a les 20.15h

Un exemple de decoració popular:

la Torre dels Enagistes.

Margalida Bernat i Roca. Jaume Serra i Barceló.

 • Dia 16 de març, a les 20.15 h

Projecte d'intervenció arquitectònica

a la Torre dels Enagistes.

Neus García Iniesta.

Activitats Complementàries

Visites guiades a l'exposició:

 • Dia 11 de febrer, a les 11.30h
 • Dia 11 de març, a les 11.30h
 • Dia 11 d'abri, a les 17h 

Inscripció a: 971 84 30 65


El 6 de juny de l'any  1926 s'inaugurava a la Torre de ses Puntes el Museu Arqueològic Municipal. Aquest museu naixia amb l'esperit que havia animat. Mn. Aguiló a formar una col·lecció arqueològica molt important del terme de Manacor. D'aquesta manera, es va fer possible que les troballes realitzades en el nostre terme quedassin a Manacor i no s'escampassin per diferents indrets.

Han passat  ja 80 anys de llums i ombres, les col·leccions s'han incrementat i si, tota la gent que hem fet possible que el museu hagi arribat fins aquí miram enrera, estarem feliços que el Museu pugui celebrar aquesta efemèride, ja que és una de les institucions antiques de l'illa.


Horari d' hivern

(de 16 de setembre a 14 de juny)

Dilluns a dissabte

10.00 a 14.00 u de 17.00 a 19.30 h

Diumenge

10.30 a 13.00 h

Dimarts tancat

Horari d'estiu

(de 15 de juny a 15 de setembre)

Dilluns a dissabte

9.30 a 14.00 i de 18.00 a 20.30 h

Dimarts i diumenges tancat


Museu d' Història de Manacor

Carretera de Cales de Mallorca km.1.5

Tel. 971 84 30 65 - fax 971 55 29 55

http://museu.manacor.org

Setmana dedicada Mossèn Alcover a Manacor

infojovemanacor | 26 Gener, 2006 16:27

144è Aniversari del naixement d' Antoni M. Alcover

Ho Organitza Fundació Pública Antoni M. Alcover

c. del Pare Andreu Fernàndez,12

07500 Manacor

Tel. i fax 971 84 38 73

 

Del 30 de gener al 2 de febrer de 2006

 • Dilluns 30 de gener a les 20 h

A la Fundació Antoni M. Alcover

Acte Institucional.

Presentació de la Setmana.

Concert de guitarra a càrrec de Daniel Salom

 • Dimarts 31 de gener a les 20 h

A la Fundació Antoni M. Alcover.

Presentació de les conclusions de la II Beca Antoni M. Alcover d'Estudi de la LLengua de LLorenç Mas Perelló

i Miquel Guijón Amengual

Presentació a càrrec de Martí Alcover.

 • Dimecres 1 de febrer a les 20 h

A la Fundació Antoni M. Alcover.

Presentació del CD Dades dialectals d'Antoni M. Alcover i Conferència de M. Pilar Perea.

Presentació a càrrec d'Antoni LLull Martí.

 • Dijous 2 de febrer de les 9 del matí a les 8.30 del vespre a la Plaça Ramon Llull.

Marató de rondalles: Plaça de Ramon Llull.

A partir de les 16.30 serà obert per a tothom, amb una rondalla nova cada mitja hora a càrrec de diverses personalitats

A les 16.30

S'hermosura del món

A les 17

Els tres germans i els nou gegants

A les 17.30

El Bon Jesús i Sant Pere

A les 18

La flor romanial

A les 18.30

N'Agraciat

A les 19

Un geperut i un gegant

A les 19.30

En Joanet i ses tres peres

A les 20

En Pere des Forn

Convocatòria de proves per obtenir el Títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional específica, en règim lliure per a l'any 2006

infojovemanacor | 25 Gener, 2006 10:10


Informació general


Descripció
Cada any es realitza una convocatòria per obtenir el Títol de grau mitjà o de grau superior d'uns determinats cicles (o en el seu cas mòduls) de formació professional específica en règim lliure.

Destinataris
Persones que vulguin obtenir la titulació de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional específica i vulguin presentar-se a la convocatòria, en règim lliure.

Observacions
La documentació necessaria per a la inscripció s'ha de presentar en els respectius Instituts d'educació secundària (IES) que s'indiquen a la Resolució.

Tramitació


Terminis
Del 2 al 31 de març de 2006 (ambdós inclosos).

Requisits
Totes les persones interessades han de tenir 18 anys o complir-los dins l'any 2006 si volen examinar-se de mòduls que pertanyen a cicles de grau mitjà i 20 anys o complir-los dins l'any 2006 si volen examinar-se de mòduls que pertanyen a cicles de grau superior.

Tràmits
Presentació de la sol·licitud d'inscripció amb la documentació corresponent en els Instituts d'educació secundària (IES) que s'indiquen a la Resolució (annex II per als cicles formatius de grau mitjà i annex III per als cicles de formatius de grau superior).

Documents necessaris
- Sol·licitud d'inscripció (model inscrip 06 cat) (model inscrip 06 cast)

- Document d'identificació (DNI, passaport)

- Document acreditatiu que compleix algun dels requisits per participar a les proves lliures (vegeu art. 9 de la convocatòria d'enguany)

Curs de monitors/es a Manacor

infojovemanacor | 24 Gener, 2006 09:38

Inici

25 de febrer de 2005

Preu

205euros

Inscripcions

Centre d'Estudis de l'Esplai

Plaça del Banc de l'Oli, 6, baixos 07002 Palma

Tel./fax 971 72 89 03

http://www.centreestudis.org

Crèdits

5 crèdits de lliue configuració a la UIB

5 crèdits de Formació Permanent del Professorat no Universitari

Prova d'accés a la Universitat per als majors de 25 anys

infojovemanacor | 23 Gener, 2006 11:00

Requisits

 • Tenir 25 anys o complir-los abans de l'1 d'octubre de 2006.
 • No tenir títol de batxiller o equivalent.
 • Prodran també fer la prova els majors de 25 anys que tinguin el títol de batxiller anterior a la Llei orgànican 1/1990,de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, i no compleixin les condicions necessàries per a l'accés a la Universitat.

Termini de matícula

El període de matrícula és del 16 de gener al 3 de febrer de 2006

Documentació que cal aportar

 • Full d'inscripció degudament formalitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Justificació d'abonament de l'import de la matrícula.

Per a més informació

http://www.uib.es/c/acces/

Curs bàsic de restauració

infojovemanacor | 20 Gener, 2006 10:46

Principals conceptes per treballar a un bar, cafeteria i restaurant.

Objectius:

 • Aprendre les nocions bàsiques del treball de cambrer/a: actitud, habilitats, protocol, idioma.
 • Tenir més recursos per accedir al mercat laboral, oferint un bon servei.

Contingut del curs

 1.  Conceptes generals referents al sector serveis (hosteleria, restaurant, cafeteria...).
 2. Pautes bàsiques d'actitud i comportament al lloc de feina. Prevenció i riscs laborals.
 3. Nocions bàsiques d' anglès i alemany d'atenció el client.
 4. Conceptes bàsics de protocol: com es serveix la taula, com se retira, col·locació del elements damunt la taula, etc.
 5. Pràctiques per treballar les habilitats i destreses de la professió.

Metodologia

La metodologia serà activa i participativa, atenint les característiques pròpies del grup.

El curs es diferenciarà en dos blocs, un de teoria i l' altre de pràctiques.

Dirigit: a qualsevol persona interessada a aprendre'n.

Totalment gratuït.

Temporalització

Data: Del 2 de febrer al '11 d'abril.

Horari: Dimarts i dijous de 19 a 21 h.

Més informació:

Edifici Ca na Vallespina

C/Rector Caldentey,2, 2on  Tel. 971 84 56 00

Organitza:

Codesenvolupament i Migracions

Càritas

Govern de les Illes Balears

Cicle de conferències sobre: Educació, família i escola

infojovemanacor | 18 Gener, 2006 09:47

Aquest cicle de conferències, organitzat en col·laboració entre les dues entitats, ofereix un espai per encetar la reflexió i el diàleg sobre el fet educatiu en general, entès aquest com a un fenomen social que va més enllà del marc escolar tradicional. La responsabilitat educadora de les famílies topa amb nous reptes sobre els quals cal col·laborar amb l'escola per afavorir l'educació dels nostres infants i joves dins el context actual.

El cicle, destinat al públic en general, forma part de les activitats de formació permanent del professorat. Per a l'obtenció del certificat cal inscriure's al CEP de Manacor personalment, per fax 971 84 33 24 o per internet a la secció d'activitats del CEP Manacor.

Ho organitza: CEP de Manacor i Biblioteques Municipals de Manacor

 

 • Divendres 27 de gener a les 20h

Teatre Municipal de Manacor

Seduïts per la panalla

Ponent: Joan Ferrés, professor de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona


 • Divendres 3 de febrer a les 20h

Biblioteca Municipal de Manacor

L'autonomia i la responsabilitat: dos reptes per pares i fills

Ponent: Rosa Guitart Aced, mestra, doctora en psicologia i professora de la Universita de Vic


 • Divendres 10 de febrer a les 20h

Biblioteca Municipal de Manacor

Ser lector per no ser esclau: és això una exageració en el segle XXI?

Ponent: Miquel Rayó, llicenciat en Ciències de l'Educaió, tècnic del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) de la Universitat de les Illes Balears i escriptor de llibres per infants i joves


 • Divendres 17 de febrer a les 20h

Biblioteca Municipal de Manacor

Educació i Tecnologies de la Informació: una nova dimensió?

Ponent: Sebastià Vidal Vicens, mestre i coordinador de diferents projectes d'ampliació de les TIC al CP Santa Maria del Mar (Cala d'or)

Cursos a l'Escola d'Adults de Manacor

infojovemanacor | 16 Gener, 2006 10:17

Centre d'Adults CEPA Llevant. Matrícula del segon quadrimestre

Avda. Antoni Maura, 87. Tel. 971 84 47 85 (Edifici de l'Institut de Na Camel·la).

 • ESPA (Ensenyament Secundari per a Persones Adultes): horari de matí.
 • ESPA (Ensenyament Secundari per a Persones Adultes): horari d'horabaixa.
 • ALFABETITZACIÓ (ensenyament inicial nivell I). Objectiu: aprendre a llegir i escriure i realitzar operacions matemàtiques bàsiques.
 • CONSOLIDACIÓ (ensenyament inicial nivell II). Objectiu: adquirir coneixements necessaris per iniciar els estudis d'ESPA.

Altres ensenyaments amb matrícula oberta:

 • Castellà i català per a estrangers
 • Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius
 • Preparació de les proves d'accés a la UIB per a majors de 25 anys

Preinscripció i matrícula del 23 al 27 de gener i del 6 al 10 de febrer

 • Dilluns: de 17.30 a 19.30 h
 • Dimecres i dijous: de 10 a 13 h
 • Divendres: de 17.30 a 18.30 h

Documentació que cal aportar

 1. Full de preinscripció (facilitat per a la secretaria del centre).
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Dues fotos de carnet
 4. Certificat de notes o llibre d'escolaritat

Ingrés de 45 euros al nombre de compte 21000051730200318890 de La Caixa.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb