Es Saig de Manacor

Blog del Centre d'Informació Jove de l'Ajuntament de Manacor. Agenda sobre educació, oci i cultura. Informació jove


Eurosummerjobs: un web amb ofertes de feina d’estiu per a joves tota Europa

infojovemanacor | 28 Abril, 2006 10:56

Es tracta d’una base de dades molt fàcil d’usar des de la qual es té accés a un seguit d’ofertes de treball arreu d’Europa, inclòs l’estat espanyol.

És ideal per a gent que vol fer una mica de feina a l’estiu.

Compta amb el suport del Govern de les Illes Balears i, especialment, de la Xarxa Infojove

http://eurosummerjobs.jovesilles.net

Reconeixement de mèrits 2005. Escola Municipal de Mallorquí

infojovemanacor | 28 Abril, 2006 08:56

- A Felip Munar Munar, impulsor de la cultura popular.

- A Maria Galmés, M. Coloma Gelabert i Aina M. Sansó, promotores de la recuperació dels Cossiers.

Divendres 5 de maig, a les 20.30 h, al Teatre Municipal de Manacor.

Contam rondalles

infojovemanacor | 27 Abril, 2006 09:45

 • Dimecres 3 de maig a les 7.30 del capvespre

En Joanet i es set missatges

per Antònia Nicolau Garí

 • Dimecres 10 de maig a les 7.30 del capvespre

Es Jai de sa barraqueta

per Sebastià Gelabert Sastre

 • Dimecres 17 de maig a les 7.30 del capvespre

Els consells del rei Salomó

per Francisca Vicens Ensenyat

 • Dimecres 24 de maig a les 7.30 del capvespre

Sa rateta i s'avellaner

per Catalina Rosselló Llaneres

 • Dimecres 31 de maig a les 7.30 del capvespre

La flor romanial

per Rafel Pastor Febrer


Fundació Pública Antoni M. Alcover

C. del Pare Andreu Fernández,12.

Tel./Fax. 971 84 38 73

07500 Manacor

Campaments, camps d'oci, esports i aventures

infojovemanacor | 26 Abril, 2006 08:49

El Departament de Joventut informa que les inscripcions per a les activitats d’estiu 2006 organitzades per la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears es realitzaran al Centre d’Informació Jove de l’Ajuntament de Manacor (carrer d’en Muntaner, 12. Tel. 971 84 91 29) a partir de les dates següents:

Campaments (de 8 a 14 anys): a partir de dia 15 de maig

Camps d’oci, esport i aventura (de 15 a 17 anys):a partir de dia 15 de maig

GIMCANA VIRTUAL 2006

infojovemanacor | 25 Abril, 2006 10:30

La Gimcana virtual es durà a terme via Internet a http://gimcana2006.balearsfaciencia.org.

Els participants de la Gimcana seran equips formats per un total de 4 persones per equip estudiants o residents a les Illes Balears.

Inscripciَons fins dia 7 de maig

Competició: de dia 8 a dia 28 de maig

َPremis: 68 mp3 o similar. Es repartiran permis a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca.

Consultau-ne les bases a http://gimcana2006.balearsfaciencia.org

Concert Jove de Primavera

infojovemanacor | 25 Abril, 2006 08:53

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Manacor convoca grups de música novells de Manacor que vulguin participar al CONCERT JOVE DE PRIMAVERA per fer-ne una selecció per actuar durant les FIRES I FESTES.

Més informació i lliurament de maquetes

(Fins divendres dia 12 de maig) al Centre d’Informació Jove de l’Ajuntament de Manacor. Carrer d’en Muntaner, 12. Tel. 971 84 91 29

Nota:

Els grups que no disposin de maqueta, que es posin en contacte urgentment amb el Centre d’Informació Jove i se’ls informarà sobre com enregistrar-ne una de manera gratuïta.

Tértulia de novel·la. Escola Municipal de Mallorquí

infojovemanacor | 24 Abril, 2006 08:38

Els participants a aquest curs fan lectura i comentari de la novel·la Pa negre, d'Emili Teixidor.

Dates i horari

Els dimecres 26 d'abril; 3,10,17,24 i 31 de maig, de 20 a 21.30 h , a la Biblioteca Municipal de Manacor.

Crèdits

1 crèdit de formació permanent del professorat.

Incripcions

Departament de Cultura (c. d'en Muntaner,12. Tel. 971 84 91 02).

Preu

15 euros. Places limitades

Oferta convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per a l'Ajuntament de Manacor

infojovemanacor | 21 Abril, 2006 09:12

Denominació:

Selecció i provisió, amb caràcter d'interinitat, d'una plaça vacant de director/a gerent de la residència municipal per tal de substituir la titular de la plaça que té reserva de lloc de treball, amb motiu de la seva maternitat.

Sistema de selecció:

Concurs oposició

Titulació requerida:

Estar en possessió d'una diplomatura universitària o Formació Professional de III Grau.

Termini de presentació de sol·licituds:

Deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci a la premsa loca.

Data de les proves:

3 de maig de 2006, a les 9, a la sala de juntes de l'Ajuntament.

Les bases de la convocatòria es poden recollir a les oficines municipals (Departament de Secretaria), de dilluns a divendres, de 9 a 14

Cursos de compostatge domèstic

infojovemanacor | 20 Abril, 2006 08:44

Vols fer compost a ca teva?

 Curs a Manacor

dissabte 6 de maig de 2006 al Molí d'en Polit, a les 10.30 h.

Curs a Porto Cristo

dissabte 13 de maig de 2006 al Col·legi Mitjà de Mar, a les 10.30 h.

La inscripció és gratuïta i cal telefonar a:

Delegació de Medi Ambient, tel. 971 84 91 00  Ext. 1020

Oficina Municipal de Porto Cristo, tel. 971 82 09 31

Requisits: cal tenir hort, jardí o corral.

Escola Oficial d' Idiomes Manacor

infojovemanacor | 19 Abril, 2006 10:15

Què és una escola oficial d’idiomes?

L’ Escola Oficial d’ Idiomes és un centre públic d’ensenyament de llengües oficials de l’ Estat Espanyol. El nombre total d’ Escoles Oficials d’ Idiomes supera el centenar i es poden trobar a totes les províncies de l’ Estat.

A les Balears hi ha 6 Escoles Oficials d’Idiomes: ( Palma, Manacor, Inca, Calvià, Maó i Eivissa) i 2 extensions (Ciutadella, i Formentera) que depenen de la Conselleria d’ Educació i Cultura.

Els títols que s’hi expedeixen estan reconeguts a tot l’ Estat Espanyol.

Programa d’estudis

Amb la introducció a partir del curs vinent de la LOE, es faran canvis en el programa d’estudis.

De moment, el programa d’estudis de les EOI es divideix en dos cicles: l’Elemental, de tres cursos, del primer al tercer nivell, al final del qual l’alumnat es presenta a la prova de Certificat Elemental; i el Superior, de dos cursos, quart i cinquè nivell, al final del qual l’alumnat es presenta a la prova de Certificat d’ Aptitiud.

Cicle

Cursos

Títol

Elemental

1r 2n 3r

Certificat Cicle Elemental

Superior

4t 5è

Certificat d’ Aptitud

 

El públic que assisteix a una EOI és molt variat: per la seva edat (de 14 a 70 anys o més), per la seva ocupació i/o professió (estudiants de batxillerat, d’universitat, professions liberals, mestresses de casa, aturats, etc.). Qualsevol persona que estigui en possessió del Certificat d’Estudis Primaris, Certificat d’Escolaritat, Graduat Escolar o hagi cursat 2n d’ ESO, pot estudiar en una Escola Oficial d’ Idiomes.

Quin tipus d’ensenyament s’hi imparteix?

L’objectiu final que es proposa aquest tipus d’ensenyament, és dotar a l’alumnat d’un instrument de comunicació operatiu i real. Aquesta finalitat s’assoleix mitjançant objectius intermediaris específics per a cada curs escolar i que s’estableixen en funció d’una dificultat creixent.

Proves i exàmens

Les proves sempre es divideixen en dues parts: escrita i oral.

A 1r,2n i 4t l’alumnat és avaluat de forma contínua i no ha de presentar-se a la prova final si supera tots els requisits d’aquest tipus d’avaluació.

En el cas de 3r i 5è (Certificat del Cicle Elemental i Certificat de Cicle Superior) l’alumnat ha de superar a final de curs els exàmens elaborats per la Comissió d’ Exàmens d’Escoles Oficials d’ Idiomes de Balears.

Aquests certificats són reconeguts oficialment en els concursos oposició i concursos de trasllats com a mèrits, etc.

El Certificat d’ Aptitud és també un títol complementari per als professors de Primària que s’especialitzen en l’ensenyament de llengües estrangeres.  

Accés a una escola oficial d’idiomes

El cicle complet en una Escola Oficial d’Idiomes és de cinc cursos. L’alumnat no està obligat a començar des de 1r ja que té la possibilitat de fer un Test d’Anivellament i accedir directament a un curs superior, tenint en compte que, per llei, per poder passar al 4t curs del Cicle Superior s’ ha de tenir el Certificat Elemental.

En el cas de l’alumnat que accedeix a l’ EOI per primer cop, el procediment d’accés que segueix és:

 1. pre - inscripció – 10 d’abril al 5 de maig.

 2. test d’anivellament (si escau) – final de maig.

 3. sorteig (si escau)

 4. matriculació definitiva (juny/ juliol)

També existeix la possibilitat de traslladar matrícules vives d’una EOI a una altra sempre que l’escola receptora tingui places disponibles en el nivell sol·licitat.  

Idiomes i cicles

L’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor ensenya actualment els cicles elementals d’alemany, d’anglès i de francès, els cicles superiors d’alemany i d’anglès i el 4t de francès.

També s’imparteix el curs a distància “That’s English” de difusió nacional orientat a aquelles persones que no poden assistir als cursos oficials presencials. Aquest programa és difon a la televisió i l’alumnat gaudeix d’un tutor per a les classes orals presencials a l’escola.

A més, enguany comptem amb la presència en les nostres aules d’auxiliars de conversa procedents d’ Alemanya, del Regne Unit, de França, les quals constitueixen una ajuda molt valuosa per a la pràctica de les destreses orals dels nostres alumnes.

Els cursos oficials de les Escoles Oficials d’ Idiomes es convaliden a la Universitat de les Illes Balears per crèdits lliures.    

Calendari i horaris

El curs comença a finals de setembre i acaba en el mes de maig. A cada curs s’ imparteix un mínim de 120 hores. Els horaris dels grups soles ser:  

 • dilluns i dimecres: dos torns d’ horabaixa

De 17:00 a 19:00 h

o de 19:00 a 21:00 h

 • dimarts i dijous: dos torns d’horabaixa

de 17:00 a 19:00

o de 19:00 a 21:00

Preinscripció curs 2006 – 07

Les persones interessades podran recollir els impresos del 10 d’abril al 5 de maig de 16.00h a 20.00 h a la secretaria de l’EOI de Manacor.  

Documentació

Els nous alumnes hauran de presentar una fotocòpia del DNI i del certificat d’empadronament. Els alumnes estrangers hauran de presentar, en lloc del DNI, la fotocòpia del NIE i del passaport.  

Prova de nivell

Els alumnes que tenen coneixement de l’idioma en el qual es volen matricular, quan fan la preinscripció, poden demanar de fer la prova de nivell, per que els professors puguin determinar en quin curs li convé anar.

Aquesta prova es dura a terme al final de maig. La Conselleria encara no va determina la data.

Escola Oficial de Manacor

Adreça: Ronda de l' Institut s/n

(IES Mossèn Alcover)

Tel. 971 55 41 52 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb