Es Saig de Manacor

Blog del Centre d'Informació Jove de l'Ajuntament de Manacor. Agenda sobre educació, oci i cultura. Informació jove


Cursos 2007-2008 Escola d'Adults de Manacor

infojovemanacor | 04 Setembre, 2007 10:50

Àrea acadèmica

 

ENSENYAMENTS INICIALS I CURSOS DE LLENGUA (CATALÀ I CASTELLÀ)

 

ESPA (ensenyament secundari)

 

GARANTIA SOCIAL D'OFIMÀTICA

 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS

 

Àrea d'informàtica i administració

INFORMÀTICA (iniciació,word i Internet)

Dimarts i dijous de 16 a 17.30 h

Dates: 3/10/07 a 29/05/08

Preu: 120 euros

 

INFORMÀTICA (iniciació,word i Internet)

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h

Dates: 3/10/07 a 28/05/08

Preu: 120 euros 

 

INFORMÀTICA II

Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h

Dates: 2/10/07 a 31/01/08

Preu: 65 euros 

 

INFORMÀTICA PER A LA GENT GRAN

Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

preu: 120 euros 

 

INICIACIÓ A LA XARXA D'INTERNET

Dimarts i dijous 20 a 21.30 h

Dates: 02/10/07 a 31/01/08

Preu: 65 euros

 

RODATGE EN VÍDEO

Dissabtes de 10 a 13 h

Dates: 10/11/07 a 01/12/07

Preu: 40 euros

 

CONTRACTES,NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h

Dates: 23/10/07 a 27/11/07

Preu: 22 euros

 

Àrea d'idiomes

ANGLÈS I

Dimarts i dijous de 18 a 19.30 h

Dates: 06/11/07 a 29/05/08

Preu: 76 euros

 

ANGLÈS II

Dimarts i dijous de 19.30 a 21. h

Dates: 06/11/07 a 29/05/08

Preu: 76 euros

 

ALEMANY I

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 h

Dates: 05/11/07 a 28/05/08

Preu: 76 euros

 

ÀRAB

Dimarts de 19.30 a 21 h

Dates: 06/11/07 a 27/05/08

Preu: 80 euros

 

FRANCÈS

Dimecres i divendres de 19.30 a 21 h

Dates: 07/11/07 a 30/05/08

Preu: 76 euros

 

Cursos de cuina

CUINA VEGETARIANA DEL MÓN

Dimarts de 17 a 21 h

Dates: 23/10/07 a 11/12/07

Preu: 65 euros

 

CUINA AMB PRODUCTES DE S'altra Senalla

Dimecres de 18 a 20.30 h

Dates: 07/11/07 a 28/11/07

Preu: 15 euros

 

CUINA DE NADAL "CAN THOMAS"

Dijous de 17 a 19 h

Dates: 15/11/07 a 29/11/07

Preu: 50 euros

 

CUINA DE MERCAT

Dimarts de 17 a 21 h

Dates: 08/01/08 a 19/02/08

Preu: 30 euros

 

CUINA DE NADAL "CAN THOMAS"

Dijous de 17 a 19 h

Dates: 24/01/08 a 07/02/08

Preu: 50 euros

 

CUINA VEGETARIANA I ALIMENTACIÓ RURAL

Dimecres de 17 a 21 h

Dates: 09/01/08 a 05/03/08

Preu: 65 euros

 

CUINA CAN MARCH

Dimecres de 19 a 21 h

Dates: 27/02/08 a 19/03/08

Preu: 50 euros

 

Cursos de ball

BALL DE SALÓ I

Dimarts de 19 a 20.30 h

Dates: 09/10/07 a 27/05/08

Preu: 90 euros

 

BALL DE SALÓ II

Dimecres de 20.30 a 22 h

Dates: 10/10/07 a 28/05/08

Preu: 90 euros

 

BALL DE SALÓ III

Dijous de 20.30 a 22 h

Dates: 11/10/07 a 29/05/08

Preu: 90 euros

 

SALSA I

Dimarts de 20.30 a 22 h

Dates: 09/10/07 a 27/05/08

Preu: 90 euros

 

SALSA II

Dilluns de 20.30 a 22 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 90 euros

 

DANSA ORIENTAL

Dilluns de 20.30 a 22 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 75 euros

  

SEVILLANES

DIVENDRES de 20.45 a 22.15 h

Dates: 09/11/07 a 14/03/08

Preu: 150 euros

 

Cursos de salut,relaxació i manteniment

IOGA

Dimarts i dijous de 17 a 18 h

Dates: 09/10/07 a 29/05/08

Preu: 120 euros

 

GIMNÀSTICA A

Dilluns,dimecres i divendres de 19.30 20.15

Dates: 03/10/07 a 30/05/08

Preu: 180 euros

 

GIMNÀSTICA B

Dimarts i dijous de 18.30 a 19.15 h

Dates: 02/10/07 a 29/05/08

Preu: 120 euros

 

PILATES

Dilluns i dijous de 18 a 19 h

Dates: 08/10/07 a 29/05/08

Preu: 90 euros

 

TAI-TXI

Dimecres i divendres de 18 a 19 h

Dates: 10/10/07 a 30/05/08

Preu: 90 euros

 

Activitats d'artesania

BIJUTERIA

Dilluns de 17 a 19 h

Dates: 08/10/07 a 17/12/07

Preu: 25 euros

 

CALATS I MACETES A

Dimarts de 16 a 18 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 60 euros

 

CALATS I MACETES B

Dijous de 15 a 17 h

Dates: 04/10/07 a 29/05/08

Preu: 60 euros

 

CALATS I MACETES C

Dijous de 17 a 19 h

Dates: 04/10/07 a 29/05/08

Preu: 60 euros

 

DECORACIÓ D'OBJECTES I DECOUPAGE

Dijous de 15 a 17 h

Dates: 04/10/07 a 29/05/08

Preu: 60 euros

 

COMPLEMENTS D'ESTAM (agulles)

Dimarts de 15 a 17 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 60 euros

 

FANG

Dilluns de 17 a 19 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 78 euros

 

FANG superior

Dilluns de 19 a 21 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 78 euros

 

MACRAMÉ

Dimarts de 17.30 a 19.30 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 60 euros

 

MACRAMÉ A SON MACIÀ

Dimarts de 20 a 22 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 60 euros

 

PALESTRINA

Dilluns de 16 a 18 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 60 euros

 

PASTES DE PORCELLANA I COPINYES

Dilluns de 15 a 17 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 60 euros

 

PATCHWORK A

Dimecres de 15 a 17 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

Preu: 68 euros

 

PATCHWORK B

Dimecres de 17 a 19 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

Preu: 68 euros

 

PATCHWORK matins

Dijous de 9.30 a 11.30 h

Dates: 04/10/07 a 29/05/08

Preu: 68 euros

 

PATCHWORK A PORTOCRISTO

Dilluns de 16 a 18 h

Dates: 08/10/07 a 28/04/08

Preu: 68 euros

 

PINTURA A L'OLI I CRETES

Dimecres de 19 a 21 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

Preu: 60 euros

 

PINTURA CARBÓ,CRETES I AQUAREL·LES

Divendres de 15 a 17 h

Dates: 05/10/07 a 30/05/08

Preu: 60 euros 

 

PINTURA A L'OLI

Divendres de 17 a 19 h

Dates: 05/10/07 a 30/05/08

Preu: 60 euros

 

PINTURA CARBÓ,CRETES A PORTOCRISTO

Dijous de 17 a 19 h

Dates: 04/10/07 a 29/05/08

Preu: 60 euros 

 

PINTURA DAMUNT ROBA I CERÀMICA DECORADA A

Dimarts de 16 a 18 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 60 euros

 

PINTURA DAMUNT ROBA I CERÀMICA DECORADA B

Dimarts de 18 a 20 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 60 euros

 

PUNT ARTÍSTIC

Dimecres de 15 a 17 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

Preu: 60 euros

 

PUNT MALLORQUÍ A

Dilluns de 19 a 21 h

Dates: 08/10/07 a 26/05/08

Preu: 60 euros

 

PUNT MALLORQUÍ B

Dimecres de 17 a 19 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

Preu: 60 euros

 

RESTAURACIÓ DE MOBLES A

Dimarts de 19 a 21.30 h

Dates: 02/10/07 a 27/05/08

Preu: 130 euros

 

RESTAURACIÓ DE MOBLES B

Dimecres de 19 a 21.30 h

Dates: 03/10/07 a 28/05/08

Preu: 130 euros

 

RESTAURACIÓ DE MOBLES C

Divendres de 19 a 21.30 h

Dates: 05/10/07 a 30/05/08

Preu: 130 euros

 

XARXA (MALLA)

(juntament amb el curs de calats)

Dijous de 17 a 19 h

Dates: 04/10/07 a 29/05/08

Preu: 60 euros

 

Teatre

TEATRE A

Dilluns de 20.30 a 22 h

Dates: 08/10/07

Preu: 60 euros

 

TEATRE B

Dimecres de 20.30 a 22 h

Dates: 10/10/07

Preu: 60 euros 

 

Jornades

 

PROTOCOL I CERIMONIAL

(a l'administració, a l'empresa privada i a la taula)

Dates: gener/febrer (10h)

 

INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ

C. d'Antoni Pascual, 23 

Tel. 971 55 92 05

Del 10 al 26 de setembre

Dilluns,dimarts i dijous de 17 a 20 h

Dimecres i divendres d'11 a 13.30 h

Requisits d'admissió

Omplir la sol·licitud, aportar una fotocòpia del DNI i,després de fer la matrícula, abonar les quotes fixades per al curs o cursos en què s'inscriu.

L'Associació d'Alumnes del Centre d'Adults es reserva el dret d'anul·lar o reduir l'horari setmanal del curs en el cas que no reunesqui les condicions mínimes d'inscripció.

 

Atenció!

Preinscripció i matricula als cursos de l'Àrea acadèmica:

Passeig d'Antoni Maura, 87 (edifici Na Camel·la)

Tel. 971 84 47 85

Del 5 al 17 de setembre

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb